Te rugăm să citeşti cu atenţie condiţiile noastre înainte de a face o rezervare.
Folosirea acestui website şi plasarea de rezervări online semnifică acceptul în ceea ce priveşte condiţiile mai jos menţionate.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Accesarea, vizitarea, folosirea sau rezervarea serviciilor prezentate pe site-ul popasul.ro implică acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate pe acest site. Pentru folosirea, în cele mai bune condiţii, a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a acestui material.

DISPUTE SI CONFLICTE

Ne străduim ca informaţiile pe care le oferim pe popasul.ro să fie cât mai clare şi mai corecte. Cu toate acestea, pot interveni anumite inexactităţi, pe care ni le puteţi sesiza.

SC Popasul din Deal SRL nu se face răspunzătoare pentru erorile tehnice care pot apărea în sistemul de rezervări on-line.

SC Popasul din Deal SRL îşi rezervă dreptul de a refuza onorarea unei rezervări în următoarele situaţii:

  • dacă datorită unor eventuale erori tehnice în sistemul de rezervări on-line, preţul total al comenzii nu corespunde ofertei de preţuri, opţiuni suplimentare şi oferte speciale afişate pe site-ul popasul.ro;
  • dacă clientul a bifat optiuni suplimentare incompatibile, deşi pe site se precizează clar că acele opţiuni nu pot fi bifate împreună:
    – la apartamente, maximul de persoane acceptat este 4; opţiunile suplimentare + 2 copii şi + 2 adulţi bifate simultan duc la anularea rezervării.
  • dacă clientul a făcut rezervări care se suprapun peste ofertele speciale ale pensiunii (Paşte, Rusalii, Crăciun, Revelion etc); pe site se specifică faptul că pentru perioadele cuprinse în ofertele speciale nu se pot face rezervări online
  • dacă datele clientului sunt incomplete (nume/adresă/număr de telefon)
  • dacă nu s-a realizat plata în avans în decurs de 3 zile lucrătoare de la efectuarea rezervării (30% sau total, în funcţie de opţiunea de plată aleasă de client);
  • În toate cazurile enumerate mai sus, rezervarea va fi anulată, iar clientul va fi înştiinţat în cel mai scurt timp pentru a putea reface rezervarea în mod corect.
  • dacă clientul manifestă un comportament şi limbaj neadecvat (agresiv, licenţios, etc.)

Orice conflict apărut între SC Popasul din Deal SRL şi clienţii săi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor judecătoreşti româneşti. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.

SCHIMBAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

SC Popasul din Deal SRL îşi rezerva dreptul să facă modificări, actualizări privind termenii şi condiţiile, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor.

SC Popasul din Deal SRL îşi rezervă dreptul să facă modificări în structura site-ului popasul.ro, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate.

CONDIŢII DE ANULARE A REZERVĂRII

În cazul în care clientul optează pentru Oferta inteligentă, cu plata totală în avans în 3 zile lucrătoare de la efectuarea rezervării on-line, clientul beneficiază de un discount de 15%. În cazul în care ulterior clientul anulează rezervarea banii nu se returnează.

Oferta specială Minim 6 nopţi este valabilă pentru sejururi de minim 6 nopţi în perioada 28 ianuarie – 31 martie 2017. Rezervările făcute pentru sejururi care depăşesc această perioadă nu sunt valabile.

La celelalte rezervări on-line clientul va plăti 30% din valoarea totală în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării rezervării on-line. În cazul în care ulterior clientul anulează rezervarea, SC Popasul din Deal SRL va returna banii, mai puţin contravaloarea primei nopţi de cazare, în termen de 3 zile lucrătoare de la anularea rezervării.

DISPOZIŢII FINALE:

Sistemul de rezervări on-line nu permite plasarea unei rezervări dacă nu a fost bifat Am citit şi sunt de acord cu Termenii şi Condiţiile. Odată cu plasarea unei rezervări, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.  Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nula sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Contactează-ne

Trimite-ne un email

0